Base Office: Cập nhật tính năng tháng 7/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:33 SA


- Khi tạo văn bản mới thêm option “Người theo dõi thêm người theo dõi khác”

- Trong cài đặt loại văn bản, bổ sung tính năng duyệt lần lượt đối với người duyệt (hướng dẫn)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.