Base Workflow - Cập nhật tính năng mới tháng 12/2020 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:41 CH


1, Thêm highlight khi đưa chuột vào vùng hiển thị của trường tùy chỉnh2, Phân chia các Trường tùy chỉnh tương ứng với từng Giai đoạn


3, Cập nhật thời hạn hoàn thành cho người thực thi theo lịch làm việc (Hướng dẫn tại đây)

4, Trường tùy chỉnh dạng dropdown (cho phép chọn nhiều lựa chọn)


5, Cho phép giao công việc ở màn hình chính của nhiệm vụ


6, Thêm tab Danh sách nhiệm vụ đang theo dõi


7, Tối ưu truyền dữ liệu qua webhook có trường tùy chỉnh dạng bảng

- Khi bắn webhook có trường tùy chỉnh dạng bảng có thể sử dụng các transformers viết theo dạng ‘custom_key_1_2’ với 1 là thứ tự hàng và 2 là thứ tự cột trong bảng thì sẽ lấy được giá trị của ô tương ứng.


8, Hiển thị link file theo kiểu mới khi xuất nhiệm vụ

- Do phần link trực tiếp của file không nên để dạng public nhìn thấy được, vì dựa vào cấu trúc link sẽ cung cấp thêm thông tin cho các đối tượng muốn hack có thể tìm ra cách Base đang thiết kế hệ thống file và tìm cách tấn công.

Vì vậy khi export job link file sẽ được hiển thị theo kiểu https://workflow.base.vn/job/82255?download_cf={encode_file_id}.


Khi click vào link sẽ mở đến job, hệ thống sẽ check quyền view job trước và nếu user có quyền view thì mới chuyển đến link file thật để download về, điều này giúp đảm bảo 1 người có link này mà không có quyền truy cập job thì cũng không thể tải được file.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.