Base Wework: Thiết lập mục tiêu trong Dự án/Phòng ban in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 10:42 SAClick vào đây để xem toàn màn hình


1.Giới thiệu về Milestone:


Milestone là các mục tiêu quan trọng trong dự án. Việc hoàn thành mục tiêu được thể hiện bằng sự hoàn thành của các công việc quan trọng gắn liền với mục tiêu đó.


2. Cách thiết lập mục tiêu:


  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://wework.base.vn hoặc app Base Wework trên thanh app.

  • Bước 2: Tạo mới 1 mục tiêu:

Bạn chọn 1 dự án cần thêm mục tiêu, tại cột thông tin bên phải, tại phần Mục tiêu, bạn click "Thêm":


Khi popup hiển thị lên, bạn điền thông tin Tên mục tiêu, deadline hoàn thành mục tiêu @tag người phụ trách của mục tiêu đó (mỗi mục tiêu chỉ có 1 người phụ trách) và chọn Tạo để hoàn tất thao tác.


Sau khi tạo thành công, milestone sẽ hiển thị như sau:


  • Bước 3: Gắn các công việc quan trọng cần hoàn thành để đạt được mục tiêu đó.

Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Lựa chọn mục tiêu để gắn mục tiêu tương ứng cho công việc nhé. Chi tiết như ảnh sau:


Với 1 công việc chỉ gắn với 1 mục tiêu, khi gắn thành công màn hình sẽ hiển thị như sau:
3. Quản lý mục tiêu:
Trong màn hình chi tiết công việc, bạn click vào tên Department để link đến trang quản lý toàn bộ mục tiêu trong Department đó nhé.


Khi click vào mục tiêu nào sẽ hiển thị ra trang quản lý mục tiêu đó: Tại đây, bạn sẽ theo dõi được tổng số lượng công việc gắn theo từng mục tiêu, lọc theo từng trạng thái công việc và nắm tiến độ % hoàn thành mục tiêu tính đến thời điểm hiện tại để từ đó có kế hoạch, phương án phù hợp giúp hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn.


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.