Base Request: Thiết lập nhiều mẫu in trong 1 form đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 11:03 SA


Để thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh, bạn truy cập https://request.base.vn/ hoặc biểu tượng Request trên thanh app. Chọn nhóm đề xuất muốn thêm mẫu in tùy chỉnh và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo file mẫu in dạng docx như hướng dẫn tại đây 

Bước 2: Trong nhóm đề xuất cần thêm mẫu in, bạn chọn "Mẫu in"


Bước 3: Chọn Thêm > upload lần lượt các file mẫu in và nhấn Tạo mới sau khi upload file để hoàn tất thao tácBước 4Để in thông tin request theo mẫu in mong muốn > vào chi tiết đề xuất cần in, chọn như sau:Bước 5: Sau khi bấm chọn mẫu in theo định dạng, mình có thể chọn 1 mẫu in trong những mẫu in đã upload để in:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.