Base Wework: Cập nhật thời gian bắt đầu/ hoàn thành công việc từ file excel in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH


Để thực hiện cập nhật thời gian cho công việc từ file excel bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc chọn Base Wework từ menu app. Sau đó, bạn chọn vào dự án cần thực hiện cập nhật và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Cập nhật thời gian của CV từ file excel"

Bước 2: Chọn "xem file mẫu" để tải mẫu file excel update

Bước 3: Trong file mẫu, bạn xóa thông tin mẫu và update theo dữ liệu thực tế của công việc trong dự án

- Deadline: Thời gian hoàn thành công việc
- Start date: Thời gian bắt đầu công việc
- Mã công việc (ID): Lấy mã ID công việc có 2 cách:
+ Cách 1: click trực tiếp vào công việc trong dự án => Copy ID từ đường link công việc (Phù hợp với trường hợp cập nhật ít công việc)

+ Cách 2: Xuất file excel công việc (HD tại đây) (Phù hợp để lấy ID nhiều công việc cùng lúc)

Bước 4: Cập nhật file excel đã tạo vào Tùy chỉnh

- Chọn file cập nhật

- Chọn trường thông tin để nhập dữ liệu: Chỉ tích chọn với trường muốn cập nhật


- Chọn "Tiếp tục" để xem trước dữ liệu => Chọn "Nhập" để hoàn thành cập nhật


- Một số lưu ý:

+ Thao tác này chỉ dành cho quản lý phòng ban/ dự án

+ File cập nhật tối đa 300 công việc

+ Định dạng cột excel dưới dạng Text, dữ liệu nhập ở dạng ngày/tháng/năm giờ:phút (VD: 20/11/21 12:10). Nếu không nhập giờ thì mặc định Ngày bắt đầu nhận 00:00 và deadline nhận 23:59Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.