Office: Hướng dẫn thêm nhóm nội dung in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:28 SA


Để tạo mới nhóm nội dung, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn mục Tuỳ chỉnh

Bước 2: Chọn Cây thư mục >> Chọn Tạo nhóm nội dung

Bước 3: Nhập thông tin

- Tên nhóm nội dung

- Mã nhóm nội dung: viết liền không dấu và không chứa các ký tự đặc biệt

- Chỉ chấp nhận văn bản từ nhóm người được chọn

Khi bạn tích chọn vào option này, hệ thống sẽ hiển thị không gian để bạn tag người chọn.

Những người trong danh sách này, được quyền tạo văn bản từ nhóm nội dung này

- Chỉ chấp nhận loại văn bản được chọn

Chọn loại văn bản được phép tạo cho nhóm nội dung này

Xem hướng dẫn tạo các loại văn bản tại đây

Bước 4: Nhấn lưu lại để hoàn tất thao tác

Nhóm nội dung là mục thứ 4 trong quy trình tạo mới 1 văn bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.