Base Office: Thêm trường tùy chỉnh cho từng loại văn bản in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 5:05 CH


Mục đích: Trường tuỳ chỉnh của loại văn bản giúp bạn điền thêm các thông tin theo nhu cầu ngoài những trường thông tin mặc định của hệ thống đã có.


Để thêm trường tuỳ chỉnh, bạn cần tạo mới loại văn bản trước (HD tạo loại văn bản), sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn tuỳ chỉnh >> Loại văn bản >> chỉnh sửa >> Chọn trường tuỳ chỉnh


Bước 2: Thiết lập thông tin

Chọn thêm trường mới hoặc kéo thả các mục có sẵn có cột bên phải

Bước 3: Điền các thông tin theo yêu cầu và nhấn Lưu lại


Khi tạo mới 1 văn bản, hệ thống sẽ hiển thị trường tuỳ chỉnh bạn vừa tạo

Bạn có thể gõ dạng số, dạng văn bản, ngày/tháng.... như đã cài đặtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.