Base HRM - Hợp đồng: Thêm quyết định nghỉ việc cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:21 CH


Quyết định nghỉ việc là quyết định cuối cùng được đưa ra để kết thúc quá trình làm việc của nhân sự tại doanh nghiệp. Để thực hiện thêm quyết định nghỉ việc cho nhân sự bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tao thủ công

Bước 1: Chọn "Hợp đồng lao động" => "Quyết định nghỉ việc" => "Tạo mới"

Bước 2: Chọn nhân sự và chính sách nghỉ việc => "Tiếp tục"

Bước 3: Điền thông tin và chọn "Lưu lại" để hoàn thiện cập nhật quyết định

Cách 2: Tạo bằng file excel

Bước 1: Chọn "Hợp đồng lao động" => "Quyết định nghỉ việc" => di chuột vào "Tạo mới" và chọn "Nhập quyết định cho thôi việc"

Bước 2: Điền file mẫu và cập nhật

- Chọn "Download" để tải xuống file mẫu cập nhật và điền thông tin

- Sau khi đã hoàn thiện file cập nhật file vào mục "Choose file" và nhấn "Tiếp tục"

- Kiểm tra dữ liệu và lưu để hoàn thiện cập nhật các quyết định thôi việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.