Base Schedule - Cách xuất dữ liệu chấm công in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 2:03 CH


Schedule hỗ trợ khách hàng thực hiện tính toán và lưu trữ bảng công theo hệ thống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp doanh nghiệp cần xuất dữ liệu chấm công để lưu trữ riêng. Để thực hiện xuất dữ liệu bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn chu kỳ và lịch cần xuất bảng công

Bước 2: Chọn "Hành động" => "Xuất dữ liệu"

- Sau khi chọn "Xuất dữ liệu" file bảng công tự động được xuất và lưu về máy người dùng.

Lưu ý: Bảng công muốn xuất cần đã làm đủ 4 bước trong quy trình chấm công.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.