Base HRM - Nghỉ phép: Tạo chính sách nghỉ phép năm in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 5, 2024 tại 2:12 CH


Để cài đặt chính sách nghỉ phép cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

  • Bước 1: Bạn vào Biểu tượng Cài đặt >> Nghỉ phép >> Tạo mới

  • Bước 2: Nhập thông tin chính sách phép

*Lưu ý: Những mục có dấu * là mục bắt buộc điền

- Tên chinh sách nghỉ phép

- Loại nghỉ: Chọn loại Nghỉ phép năm 

- Mã chính sách

- Loại chính sách

  • Số ngày phép cố định hàng năm.

  • Tăng hàng tháng.

- Số lượng phép chuẩn hàng năm: Số phép được cộng trong 1 năm

- Số ngày phép tồn tối đa 

- Miêu tả chính sách

- Cho phép quản lý trực tiếp tạo phúc lợi cho nhân sự của mình: Nếu bạn tích vào mục này thì quản lý trực tiếp từ Base Account có thể tạo phúc lợi cho nhân viên của mình trên Base Me

  • Bước 3: Cài đặt thời gian cộng phép

1. Đối với loại chính sách " Số ngày phép cố định hàng năm"

1.1 Tại chính sách phép cần xử lý bạn ấn vào ".. " >> Thiết lập cộng phép cố định hàng năm

1.2  Chọn ngày đầu tiên được tính phép năm

Ngày: Từ 1- 28

Tháng: Từ 1- 12


1.3. Tự động cộng phép cố định vào ngày đầu tiên tính phép năm hay không

- Chọn có: Hệ thống tự động cộng số lượng phép chuẩn mỗi năm vào ngày bạn cài đặt

- Chọn không: hệ thống không tự động cộng, bạn cần nhấn chạy thủ công,

2. Đối với loại chính sách "Tăng hàng tháng"

2.1 Tại chính sách phép cần xử lý, bạn ấn " .. " >> Lên lịch tự động cộng hàng tháng

2.2 Bạn cài ngày lên lịch tự động cộng >> Lưu lại

- Sau khi lưu lại, hệ thống sẽ tự động cộng phép cho nhân sự thuộc chính sách phép đó theo ngày bạn cài đặt.

- Để cài chi tiết số ngày phép được cộng, bạn tham khảo hướng dẫn TẠI ĐÂY
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.