Base Case: Tạo cuộc kiểm tra lặp lại in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 4:37 CH


Những cuộc kiểm tra có tính chất lặp lại hàng tuần hoặc hàng tháng có thể thực hiện cài đặt tự động sinh. Để thực hiện cài đặt bạn truy cập https://case.base.vn hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: chọn "Kiểm tra nội bộ" => "Kiểm tra lặp lại" => "Tạo cuộc kiểm tra lặp lại"

Bước 2: Điền thông tin cuộc kiểm tra

- Tên: tên cuộc kiểm tra lặp lại

- Các thanh tra: tag những người có thể thêm vi phạm vào cuộc kiểm tra

- Người theo dõi: tag những nhân sự có quyền truy cập, theo dõi

- Mẫu kiểm tra: có thể chọn mẫu đã tạo tại đây 

- Tần suất kiểm tra: hỗ trợ tần suất theo tuần hoặc theo tháng

- Các ngày lặp lại:
+ Với tần suất hàng tuần: bạn chọn các thứ lặp lại (từ thứ 2 đến chủ nhật)

+ Với tần suất hàng tháng: chọn các ngày trong tháng (từ ngày 1 đến ngày 31).

Lưu ý: vì số ngày trong mỗi tháng của năm không giống nhau nên để đảm bảo lặp hàng tháng chọn những ngày luôn có (từ ngày 1 đến 28)

- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu chu trình lặp lại (mặcđịnh hiện ngày hiện tại, nếu chọn ngày trong quá khứ các chu kỳ lặp cũng sẽ chỉ sinh ngày tương lai)

- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc chu trình sinh lặp lại (có thể để trống)

- Trạng thái:

+ Kích hoạt: đang hoạt động
+ Hủy kích hoạt: ngừng hoạt động

- Miêu tả: miêu tả chi tiết về cuộc kiểm tra


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.