Base HRM - Nghỉ lễ: Tạo ngày nghỉ lễ và cập nhật ngày nghỉ lễ bên Timesheet in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 6, 2022 tại 5:23 CH


1. Mục đích:

  • Giúp khách hàng bổ sung các lịch nghỉ lễ trong năm của công ty.

  • Nhân sự được tính full công và lương khi được tham gia vào chính sách nghỉ lễ mà không cần chấm công.


2. Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập https://hrm.base.vn/policy/holidays => Thêm ngày nghỉ Bước 2: Điền thông tin ngày nghỉ lễ

- Tích chọn "nghỉ nhiều ngày" (nếu có)

- Điền ngày bắt đầu nghỉ. Nếu tích chọn nghỉ nhiều ngày thì cần điền thêm ngày kết thúc dịp nghỉ lễ.

- Tích "All Timesheet" nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả lịch làm việc đang có trên hệ thống. Bỏ tích > Bạn cần chọn các lịch việc được áp dụng.

- Tích chọn "Ngày nghỉ được trả full lương" (nếu có)Bước 3: Cập nhật ngày nghỉ từ Base HRM sang Base Timesheet

Truy cập https://timesheet.base.vn/ => Tạo chu kỳ tính công => Thêm lịch làm việc cần tính công vào chu kỳ => Sau đó click "Tùy chỉnh" > Chọn  "Workdays"

- Tải lại lịch làm việc: Dùng khi trong tháng có thay đổi lịch làm việc tại https://hrm.base.vn/timesheets

Đồng bộ ngày lễ: Khi đã thêm ngày lễ tại HRM thì cần chọn đồng bộ trên Timesheet để cập nhật để tính công Kết quả: Vào ngày nghỉ lễ dù không chấm công nhưng nhân sự vẫn nhận được công và tại giao diện bảng công sẽ thể hiện biểu tượng cây dù.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.