Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:39 CH


1. Hỗ trợ bộ đếm mã tự động trong từng quy trình (HDSD)


2. Giai đoạn Failed: thêm tùy chọn “Xóa thời hạn và nhắc nhở công việc chưa hoàn thành khi nhiệm vụ thất bại”

Bao gồm 2 options: 

+ Không, vẫn giữ thời hạn và nhắc nhở cho công việc chưa hoàn thành : Vẫn có reminder và deadline của công việc chưa hoàn thành khi đánh dấu thất bại nhiệm vụ

+ Có, xóa thời hạn và nhắc nhở cho công việc chưa hoàn thành : Tắt reminder và xóa deadline của công việc chưa hoàn thành khi đánh dấu thất bại nhiệm vụ 


3. Thêm lựa chọn các hình thức in có thể sử dụng 

Tại Chỉnh sửa quy trình > click "Lựa chọn tùy chỉnh in" >> tick những hình thức in mong muốn áp dụng cho Workflow.

Sau khi thiết lập, nhiệm vụ chỉ hiển thị ra các hình thức đã tick chọn


4. Tùy chọn vị trí hiển thị QRcode khi in trường tùy chỉnh dạng file

- Điều kiện để hiển thị tùy chọn In trường tùy chỉnh dạng file theo QRcode:

+ Job phải được move đến stage Done

+ Workflow phải được setup chứa ít nhất 1 trường tùy chỉnh dạng file

+ File được tải lên trong trường tùy chỉnh phải ở dưới dạng doc/docx/pdf

- Cài đặt tùy chọn này trong Chỉnh sửa của từng quy trình, Chọn option in trường tùy chỉnh dạng file 

+ Nếu chọn "Có, vị trí mã QR được tùy chọn trong mỗi lần in" >> có thể tùy chọn được vị trí đặt QRcode
+ Nếu chọn "Không, vị trí mã QR được cài đặt cố định" >> Thiết lập luôn vị trí QR cố định.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.