Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:33 SA


1. Cho phép cập nhật mã chấm công hàng loạt từ file excel (HDSD)

- Cho phép tạo mới hoặc cập nhật mã chấm công của nhiều nhân sự

- Nếu muốn cập nhật mã mới, tick chọn Cập nhật mã chấm công hiện tại để ghi đè mã cũ


2. Hỗ trợ chạy tự động ngày phép thâm niên theo loại Fixed:

- Với chính sách nghỉ phép loại Fixed, nếu có cài đặt phép theo thâm niên, hệ thống sẽ tự động cộng phép khi user đạt đủ điều kiện.

+ Hệ thống sẽ chạy hàng ngày, nếu đạt đủ điều kiện và trong năm chưa được cộng ngày phép thâm niên nào sẽ được cộng thêm phép.

+ Mỗi user chỉ được cộng phép thâm niên 1 lần/ năm.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.