Base Account: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:32 SA


1. Cho phép owner đổi mật khẩu cho nhiều tài khoản cùng lúc, bằng file excel (HDSD)

- Tại Base Account tài khoản của owner:

- Tải file mẫu của hệ thống và điển email, mật khẩu mới, sau đó nhập file excel lên Base Account

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.