Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:49 SA


1. Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất (HDSD)

- Phân quyền chỉnh sửa đề xuất theo vai trò:


2. Cho phép chấp thuận, xác nhận nhiều đề xuất có cùng tính chất (HDSD)

- Bật tùy chọn trong từng chính sách

- Với những đề xuất cùng tính chất, bạn có thể tick chọn thao tác nhanh


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.