Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 9:49 SA


1. Thêm quản lý của từng lịch làm việc, có thể phân ca và chạy bảng công của lịch mình quản lý (HDSD)

2. Thêm icon để phân biệt các log chấm công được bổ sung bằng tay 

Dạng xem này hiển thị những icon tượng trưng cho từng loại log chấm công: log thêm tay, log import, chấm công bằng wifi, chấm công bằng web, chấm công bằng mobile, chấm công bằng máy chấm công, self - claim, ... Khi hover vào log checkin - checkout sẽ hiển thị tên của loại chấm công tương ứng 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.