Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 11:41 SA


1.  Cho phép gửi email thông báo đến người duyệt văn bản (HDSD)

- Cài đặt trong từng Loại văn bản:

-  Khi văn bản đến lượt người duyệt. Sẽ có 1 email gửi đến người này với tiêu đề : “[Base office] Có một văn bản chờ bạn duyệt 


2. Chọn văn bản là yêu thích (đánh dấu sao)

- Có thể đánh dấu văn bản là yêu thích ngay ngoài trang chủ hoặc tỏng chi tiết 1 văn bản


- Sau khi đánh dấu, văn bản sẽ hiển thị tại đây:


3. Trang tìm kiếm: thêm bộ lọc Sổ văn bản

4. Webhook: thêm biến scode_prefix để kết nối webhook, lấy được mã văn bản 

Thêm 1 API hỗ trợ biến scode_prefix trong form webhook của Loại văn bản để lấy được mã văn bản từ app khác vào Office


5. Tối ưu giao diện trên Ipad


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.