Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 2:55 CH


1. Thêm SLA cho người duyệt booking (HDSD)

- Cài đặt SLA trong Tùy chỉnh duyệt của cài đặt từng tài nguyên

- Khi cài SLA thì reminder của người duyệt sẽ hiển thị booking cần duyệt, tránh bị trôi thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.