Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:48 SA


1. Chi tiết nhân sự: Thêm báo cáo tổng thu nhập hàng năm dưới dạng biểu đồ, Thêm phần Trích xuất lịch sử thanh toán lương hàng tháng

- Hiển thị Báo cáo hàng năm trong chi tiết Lương & Phúc lợi của từng nhân sự và tab Bảng lương trên me.base.vn- Thêm tính năng Trích xuất lịch sử thanh toán lương trên Base HRM và Base ME


2. Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa, tự động đồng bộ thông tin Chức danh và Ngày sinh từ Base HRM sang Base Account

- Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa trường thông tin ngày sinh và chức danh ở HRM, sau thao tác Lưu lại hệ thống sẽ tự động đồng bộ sang Base Account.

- Với các dữ liệu nhân sự cũ có thể ấn nút Đồng bộ tại đây


3. Tạo bổ nhiệm: thêm SLA cho PIC duyệt quyết định bổ nhiệm (HDSD)

- Thêm trường Thời hạn duyệt trong cài đặt từng chính sách nhân sự


4. Ghi nhận: Cho phép tick chọn xóa nhiều bản ghi cùng lúc


5. Bổ sung thêm trường basic_ salary trong các form thông tin chi tiết tạo mới nhận sự, quyết định nhận tuyển, hợp đồng trên cả Onboard và HRM


6. Trang Hợp đồng lao động: Thêm bộ lọc theo thời gian


7. Base Me: hiển thị thông tin tài sản được bàn giao từ Base Asset ver 2 trên tab Tài sản


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.