Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:03 SA


1. Cập nhật trang Tổng quan (HDSD)

- Thêm 1 bộ filter có 2 tùy chọn:  "Quản lý bởi tôi" và "Tất cả thành viên" 

- Member có thể xem được số liệu tăng ca của chính mình và các nhân sự mình quản lý (theo cài đặt manager trên HRM)

- Hiển thị tổng số giờ tăng ca trong chu kỳ của nhân viên

- Thêm thanh tìm kiếm nhanh ở bộ lọc theo Tất cả chính sách


2. Xuất dữ liệu ra file excel:

- Thêm sheet “Tất cả” để tổng hợp overtime ở các trạng thái


- Tách cột dữ liệu, mỗi trường tùy chỉnh là 1 cột


- Cải thiện UX trên giao diện xuất dữ liệuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.