Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 4:25 CH


1. Cho phép thiết lập người nhận nhiệm vụ theo các điều kiện được cài đặt linh hoạt (HDSD)

- Cài đặt chi tiết trong từng giai đoạn của từng quy trình

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.