Webhook: Cách tạo chatbot từ Reward sang Message in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 4, 2023 tại 3:23 CH


Trường hợp: Khi có 1 khen thưởng được tạo ra, bạn muốn các thành viên trong công ty đều biết và chúc mừng nhân sự đó, có thể thiết lập botchat bắn tự động 1 tin nhắn chúc mừng trong nhóm chat trên Base Message.


  • Bước 1: Tại nhóm chat cần nhận chatbot từ Reward, bạn click vào icon 2 chấm >> Imcoming webhook intergration


  • Bước 2: Copy URL trong phần Imcoming webhook URL


  • Bước 3: Tại Base Reward, bạn sẽ cài đặt webhook trong từng Mục đích khen thưởng để khi tạo 1 khen thưởng/ ghi nhận theo từng nhóm mục đích thì sẽ tạo ra những chatbot có nội dung tương ứng.

       Tại Base Reward, bạn chọn Mục đích >> di chuột đến mũi tên xổ xuống của mục đích cần thiết lập >> chọn Webhooks


  • Bước 4: Paste URL vừa copy ở bước 2, dán vào phần webhook rewardCreated

Hoặc có thể thiết lập nội dung theo nhu cầu bằng cách thiết lập thêm Transformer và sử dụng biến base_content 

Chọn Save để hoàn tất thao tác.


  • Bước 5: Tạo 1 ghi nhận/khen thưởng từ nhóm mục đích này (hướng dẫn cách ghi nhận/khen thưởng tại đây)

Sau khi tạo thành công, sẽ tự động bắn chatbot vào nhóm chat trên Message như sau:


Trên Reward cũng hiển thị thông tin như sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.