Base Account : Đã điền Chức danh nhưng thành viên khác không nhìn thấy? in

Sửa đổi trên: Fri, 28 Tháng 4, 2023 tại 9:45 SA


Nếu gặp trường hợp đã điền chức danh nhưng thành viên khác không nhìn thấy , Owner / App admin Base Account có thể kiểm tra theo các bước sau : 

Bước 1: Bạn truy cập https://account.base.vn/ hoặc app Base Account trên thanh menu app >> Quyền xem thông tin.

Bước 2 : Mục quyền xem công ty đang để Public hay Private. Nếu muốn nhân sự xem được thông tin của nhau,bạn cài đặt mục quyền xem thông tin ở dạng Public hoặc bỏ tick mục chức danh nếu đang để ở dạng Private.


 FAQs

- Cài đặt quyền xem thông tin nhân sự.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.