Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 10:29 SA


1. Thêm Mẫu tin tuyển dụng giúp người dùng tạo nhanh tin tuyển dụng theo mẫu có sẵn (HDSD)

- Click Mẫu tin tuyển dụng để bắt đầu tạo mẫu,  sau đó thiết lập đầy đủ các thông tin

- Chỉ HRM mới có quyền tạo, chỉnh sửa, xóa mẫu tin tuyển dụng

- Sau khi tạo mẫu xong, với các tin tuyển dụng tạo mới bạn có thể sử dụng nhanh mẫu đã tạo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.