Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 2:05 CH


1. Cảnh báo hồ sơ trùng của ứng viên trong 1 tin tuyển dụng

- Hiển thị thông tin ứng viên trùng, đã ứng tuyển vào các tin tuyển dụng

2. Lọc các hồ sơ trùng trong 1 tin tuyển dụng (HDSD)

- Thêm cột Trùng hồ sơ trong tin tuyển dụng

- Trường hợp có hồ sơ trùng trong tin, hiển thị Có để quản lý tin dễ nhận biết và lọc nhanh.


3. Cho phép chọn chiều gộp hồ sơ ứng viên trùng (HDSD)

- Sau khi click vào nút Nhập sẽ hiển thị chiều gộp hồ sơ để bạn lựa chọn

4. Hiển thị chi tiết lịch sử thay đổi thông tin trong 1 tin tuyển dụng (Nhật ký hoạt động v2) 

- Khi click vào Xem thay đổi, sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết Giá trị cũ và Giá trị mới

5. Cảnh báo và tự động gộp khi tạo mới hồ sơ trùng trong talent pool 

- Cảnh báo khi nhập thông tin hồ sơ trùng 


- Tự động gộp với thông tin cũ khi ấn tạo mới hồ sơ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.