Base Overtime : Thao tác duyệt /xác nhận đề xuất tăng ca. in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 11:17 SA


Để xử lý đơn tăng ca cho nhân sự,bạn cần thao tác duyệt / xác nhận. Bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

* Duyệt đề xuất : 

 - Bước 1 : Tại màn hình Trang chủ >> bạn ấn vào đề xuất cần duyệt.

- Bước 2 : Bạn ấn Duyệt >> Chọn Duyệt và chuyển thành ngày phép / Duyệt.

  • Duyệt và chuyển thành ngày phép : Nếu nhóm đề xuất có bật tính năng " Cho phép chuyển đổi số giờ tăng ca thành ngày phép" và cho phép áp dụng tại giai đoạn duyệt => Chuyển số giờ tăng ca thành ngày phép
  • Duyệt : Nếu nhóm đề xuất không bật tính năng " Cho phép chuyển đổi số giờ tăng ca thành ngày phép" hoặc có bật tuy nhiên không cho phép áp dụng tại giai đoạn duyệt => Chưa chuyển số giờ tăng ca thành ngày phép

* Xác nhận đề xuất :

- Bước 1 : Tại màn hình Trang chủ >> bạn ấn vào đề xuất cần xác nhận.

- Bước 2 : Bạn ấn Xác nhận đề xuất >> Chọn Xác nhận và chuyển thành ngày phép / Xác nhận.


  • Xác nhận và chuyển thành ngày phép : Nếu nhóm đề xuất có bật tính năng " Cho phép chuyển đổi số giờ tăng ca thành ngày phép" và cho phép áp dụng tại giai đoạn xác nhận => Chuyển số giờ tăng ca thành ngày phép
  • Xác nhận: Nếu nhóm đề xuất không bật tính năng " Cho phép chuyển đổi số giờ tăng ca thành ngày phép"  => Chưa chuyển số giờ tăng ca thành ngày phép

* Bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt chuyển giờ OT thành ngày phép TẠI ĐÂY

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.