Làm thế nào để tạo 1 luồng công việc (Workflow) in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:40 AM

Để tạo luồng công việc mới bạn truy cập vào: https://workflow.base.vn/ 

Bước 1: Chọn mục "Create workflow"Bước 2: Điền thông tin vào các trường dữ liệuLưu ý: 

+ Teams (Nhóm) ở mục List of users teams who can see the workflow và List of users or teams who can create a new job : tag nhóm tương ứng với mục Nhóm ở trang https://account.base.vn
+ Workflow reviewers (không bắt buộc) : người review nhiệm vụ nhưng không sửa được nhiệm vụ đó.


Bước 3: Chọn "Tạo luồng công việc mới" để hoàn tất thao tác. Sau khi tạo luồng công việc thành công sẽ có giao diện như hình:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.