Cách cài đặt chính sách nghỉ phép PTO in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:05 PM


Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Để cài đặt PTO cho công ty , cần làm theo các bước sau:


Bước 1: Để cài đặt chính sách nghỉ phép PTO của công ty anh chị chọn mục "Nghỉ phép" ở thanh chức năng bên trái.
    Bước 2:Tạo mới chính sách bằng cách chọn  “Create” phía trên cùng bên phải màn hình sau:


            Sau đó chọn mục "Create  PTO Policy"


Bước 3: Điền các thông tin trong hộp hiển thị:


  • Policy name: Tên chế độ nghỉ phép

  • Policy code: Mã chế độ nghỉ phép

  • Policy type: Loại chế độ

+ Fixed number of days per year: Cài đặt số ngày mặc định theo năm

+ Monthly increment: Số ngày tăng theo tháng  • Standard yearly allowance: Số ngày nghỉ được cho phép trong năm

  • Maximal yearly allowance with carry on: Số ngày phép tồn tối đa

  • Policy description: Miêu tả thêm về chính sách.

  • Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.