Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương chính in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 8:46 SA


Để thiết lập mẫu bảng lương chính tại Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn chọn "Template" => "Create"

Bước 2: Điền thông tin chính của Template => "Lưu"

Pay schedule: chọn khoảng thời gian của bảng lương

+ Monthly: Hàng tháng

+ Semi - monthly: nửa tháng
+ Bi - weekly: 2 tuần 1 lần
+ Weekly: Hàng tuần
Name: Tên bảng lương
Policy: Chính sách lương áp dụng
Owners: tag những người là quản lý - có quyền chỉnh sửa thông tin mẫu bảng lương
Approvers: Tag những người duyệt bảng lương
Approval  workflow: Phương thức duyệt
+ Sequential: Duyệt lần lượt
+ Parallel: Duyệt đồng thời
+ Single: Chỉ cần 1 người duyệt

Bước 3: Sau khi lưu được dữ liệu như sau

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.