Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương phụ in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 9:08 SA


Để thực hiện thêm mẫu bảng lương phụ trên Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc chọn Base Payroll trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Template" => "Create Template" tại Advance Payroll

Bước 2: Điền thông tin bảng lương => "Save"

Lưu ý:
+ Không tích chọn Main payroll
+ Có thể chọn "Custome Employees" để chọn áp dụng cho nhân sự thuộc 1 bộ phận

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.