Tắt thông báo về email như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:38 SA


Để tắt các thông báo về mail bạn cần xác định email đó là có nội dung như thế nào.


1, Email thông báo nhắc việc hàng ngày
Bước 1: Truy cập https://account.base.vn/ >> Chọn "Tùy chỉnh email thông báo"


Bước 2: Chọn "No" tại trường Daily email reminder2, Email nhắc duyệt và theo dõi tại Request

Email này được thiết lập theo từng nhóm đề xuất nên bạn cần tùy chỉnh lại trong từng nhóm theo nhu cầu.
Bước 1: Truy cập https://request.base.vn/ >> Chọn nhóm đề xuất cần tùy chỉnh lại thiết lập thông báo email


Bước 2: Mục "Email Notification" >> Chọn "Email off"


Lưu ý:


  • Chỉ có App admin được phân quyền đặc biệt hoặc Owner mới có quyền tùy chỉnh.

  • Thiết lập này áp dụng chung cho toàn bộ thành viên sử dụng form đề xuất này, không áp dụng cho từng tài khoản.


3, Email báo giao việc trong wework

Email này được thiết lập theo từng phòng ban/ dự án nên bạn cần tùy chỉnh lại trong từng phòng ban/ dự án theo nhu cầu.
Bước 1: Bạn truy cập https://wework.base.vn/ >> Chọn dự án có công việc đang báo về mail >> Chọn "Tùy chỉnh"


Bước 2: Chọn mục "Email Notification" => Tắt các dấu tích ở đầu các trường tùy chọn thông báo


Lưu ý:


  • Chỉ owner hoặc quản lý dự án/phòng ban có thể thiết lập tùy chỉnh email.

  • Thiết lập này áp dụng chung cho toàn bộ thành viên trong phòng/ dự án khi có thông báo liên quan đến công việc mình tham gia, không áp dụng cho từng tài khoản.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.