Base Process: Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ đến thất bại khi đề xuất được xử lý in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 7, 2024 tại 4:00 CH


Trong trường hợp, bạn tạo nhiệm vụ tại 1 quy trình của Workflow thì sẽ đồng thời tạo đề xuất tại Request, sau đó khi đề xuất được xử lý (từ chối/ duyệt) thì nhiệm vụ sẽ chuyển về bước Thất bại tại quy trình. Bài hướng dẫn này sẽ thực hiện với trường hợp đề xuất bị từ chối.

Để thực hiện cài đặt trên bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn app Base Process từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Business processes" => chọn "Tạo mới"

Bước 2: Đặt tên quy trình => Chọn "Lưu lại" để tạo quy trình liên kết

- Tên quy trình: Đặt tên cho quy trình liên kết

- Mô tả: Thêm mô tả cho quy trình nếu có

Bước 3: Kéo biểu tượng ứng dụng Base Workflow vào phần thiết lập quy trình và chọn nơi chứa dữ liệu điểm đầu của chuỗi liên kết => Chọn luồng điểm đầu liên kết

- Stage: Nhiệm vụ vào giai đoạn lựa chọn trong quy trình
- Workflow: Nhiệm vụ được tạo trong quy trình

Lưu ý: Chỉ cho phép kéo các giai đoạn trong Workflow mà người dùng làm quản lý

Bước 4: Kéo thả biểu tượng Base Request và chọn nhóm đề xuất liên kết

Bước 5: Chon "Service đầu ra" => Điền thông tin đầu ra => "Lưu"

- Tên service: đặt tên mà bạn mong muốn (VD: Bắn dữ liệu failed,...)

- Đường dẫn truyền dữ liệu: dán link API của nhiệm vụ chuyển tiếp vào mục này. tham khảo linkk API của các nhiệm vụ tại đây 

Lưu ý: khi thêm API vào đường dẫn truyền cần đổi domain cụ thể

Bước 6: Click vào mục "JobIn" (nhiệm vụ được tạo) của quy trình liên kết sang Base Request và kéo mũi tên từ "requestRejected" sang "Service đầu ra"

Bước 7: Khi chuyển job bắt buộc phải có ID của job. Vì vậy tại Base Request, bạn tạo trường tùy chỉnh để lấy job id liên kết

Lưu ý: Nên để trường dữ liệu này là bắt buộc 

Bước 8: Tại Base Process, chọn vào đường liên kết từ Workflow sang Request => chọn "Thiết lập transformer"

- Trong phần thiết lập Tranformer, sử dụng biến "custom_job_id" để thiết lập lấy ID của job workflow khi liên kết => "Lưu lại"

- Click vào đường liên kết từ Request sang "Service đầu ra" => chọn "Thiết lập Tranformer"

- Điền các dữ liệu tranformer

Ý nghĩa các tranformer:

- access_token: bắt buộc có, mã token lấy theo hướng dẫn tại đây

- id: bắt buộc có, mã của nhiệm vụ (lấy theo key tùy chỉnh của trường ID đã tạo ở request)

- username: bắt buộc có, username thành viên đánh dấu thất bại nhiệm vụ

- failed_reason_id: bắt buộc có, mã lý do thất bại, thực hiện lấy mã bằng cách:

+ Bôi đen lý do thất bại tại workflow => click chuột phải chọn "Inspect"

+ copy mã sau "data-rid="

Sau khi bổ sung các tranformer chọn "Lưu lại"để hoàn thiện.

Bước 9: Chọn "Lưu lại" để lưu quy trình liên kết và chọn "Xem process flow" để kiểm tra kết quả

- Dữ liệu thiết lập đúng sẽ bắn theo đúng quy trình thiết lập và hiện mũi tên xanh. Trong TH bắn thất bại sẽ hiện mũi tên đỏ ở chiều thất bại và lý do thất bại trong "Move logs"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.