Base HRM - Bảng lương định kỳ: Đồng bộ bảng lương từ Payroll sang HRM in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:35 CH


Để thực hiện đồng bộ bảng lương từ Base Payroll sang Base HRM, bạn cần hoàn thiện bảng lương tại Payroll (hoàn thành bước duyệt bảng lương). Đồng thời, bạn cần tạo chu kỳ tại Base HRM theo hướng dẫn tại đây và thêm các trường tùy chỉnh lấy dữ liệu (nếu muốn chi tiết bảng lương) theo hướng dẫn tại đây. Sau đó, bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc chọn Base Payroll từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn chu kỳ và bảng lương cần đồng bộ

Bước 2: Chọn "Sync up HRM" và chọn 1 chu kỳ muốn đồng bộ tại HRM

Bước 3: Xác nhận Sync up và hoàn thành đồng bộ

- Nếu tích chọn "Overwrite exist records" dữ liệu sẽ ghi đè lên dữ liệu đã có ở HRM.

- Kết quả tại HRM nhận được


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.