Base Overtime - Ủy quyền duyệt/xác nhận đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:09 CH


Trong một số trường hợp người được cài đặt duyệt/xác nhận trong đề xuất vắng mặt, họ có thể thực hiện ủy quyền duyệt/xác nhận cho một người khác để hỗ trợ trong khoảng thời gian đó. Để thực hiện ủy quyền duyệt tại Base Overtime, bạn truy cập link https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => chọn chính sách cần ủy quyền duyệt/ủy quyền xác nhận

Bước 2: Chọn mũi tên tại "Sửa" => "Quản lý ủy quyền" => "Ủy quyền duyệt"/"Ủy quyền xác nhận"

Bước 3: Chọn "Thêm" tại ủy quyền duyệt hoặc xác nhận cần thực hiện

- Giao diện tại Ủy quyền duyệt

- Giao diện tại Ủy quyền xác nhận

Bước 4: Tạo ủy quyền => "Tạo mới"

- Lựa chọn loại ủy quyền: Tạm thời/Vô thời hạn
- Người ủy quyền: Tag username nhân sự ủy quyền
- Người được ủy quyền: Tag username nhân sự được ủy quyền
- Thời gian bắt đầu: Thời gian bắt đầu ủy quyền

- Thời gian kết thúc (nếu ủy quyền tạm thời cần điền dữ liệu này): Thời gian kết thúc ủy quyền


Kết quả sau khi tạo:

*Lưu ý:

- Chỉ App admin Owner có quyền thực hiện thao tác ủy quyền

- Trong cùng 1 thời điểm 1 người duyệt chỉ ủy quyền được cho 1 người khác

- Trong 1 chính sách, một người chỉ thực hiện ủy quyền cho 1 người

- Không thể xóa người được ủy quyền và người được ủy quyền (trong thời gian được ủy quyền) không tự bỏ theo dõi trong danh sách theo dõi của đề xuất 

- Trong trường hợp option ủy quyền tại Account và Overtime đều được activate, thì phần ủy quyền ở Account sẽ ghi đè lên trên Overtime

- Khi người được ủy quyền được một người duyệt khác chuyển tiếp thì người được ủy quyền sẽ trở thành một người duyệt bình thường trong luồng duyệt


Các bài viết liên quan:

- Thêm chính sách làm thêm giờ

- Nhắc nhở duyệt/xác nhận
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.