Base Review: Cách tạo chỉ số in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:28 CH


Mỗi vị trí nhân sự làm việc sẽ có những chỉ số khác nhau để đánh giá, các chỉ số có thể là riêng cho từng vị trí làm việc cũng có thể là chung cho tất cả nhân sự. Để thực hiện tạo chỉ số bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Setting" => "Employee indexes" => "Create index"

Bước 2: Điền thông tin chỉ số và "Lưu lại"

- Trong đó:
+ Index name: Tên chỉ số
+ Nhóm: Nhóm áp dụng chỉ số
+ Index code: Mã chỉ số
+ Miêu tả: Thêm mô tả chi tiết về chỉ số (nếu có)
Chọn "Lưu lại" để hoàn thành tạo chỉ số


FAQ:
- Tạo chính sách đánh giá
- Tạo nhóm index

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.