Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:25 SA


1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong từng ca

- App admin/ Owner cài đặt chung tại Cấu hình chung >> Quản lí trường tùy chỉnh

- Hỗ trợ 4 loại dữ liệu: văn bản ngắn, số nguyên, số thập phân, dạng lựa chọn

- Được cập nhật trên tất cả các giao diện: tạo ca mẫu, tạo ca hàng loạt, tạo ca thường, chi tiết 1 ca, nhập/ xuất dữ liệu ra file excel

- Hiển thị khối Trường dữ liệu tùy chỉnh khi tạo ca

- Bổ sung thêm các biến của trường dữ liệu tùy chỉnh này để viết công thức trong cấu hình từng lịch làm việc2. Cấu hình danh sách người duyệt đề xuất cho từng lịch làm việc (HDSD)

- Người duyệt sẽ duyệt các đề xuất đổi ca, chuyển ca, hủy ca, nhận ca

- Luồng duyệt song song


3. Xuất excel tất cả lịch làm việc (HDSD)

- Có thể xuất dữ liệu của 1 hoặc nhiều lịch làm việc cùng lúc

- Chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu của các lịch làm việc ở trạng thái Hoàn thành


4. Xuất dữ liệu gốc trong 1 chu kỳ (HDSD)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.