Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 11, 2023 tại 3:24 CH


1. Bổ sung ủy quyền giao việc với công việc con

- Hướng dẫn cách ủy quyền công việc tại đây

- Đối với công việc con, thêm form tạo công việc con đầy đủ, tại đây có thể chọn người được ủy quyền

- 1 tài khoản được ủy quyền tối đa 10 người và không giới hạn được nhận ủy quyền


2. Dạng hiển thị Gantt: bổ sung toggle xổ ra/ thu gọn nhóm công việc và các cấp công việc

- Toggle xổ ra/ thu gọn  đối với Nhóm công việc/Mục tiêu/Thành viên (Tùy chọn hiển thị Nhóm bằng)

- Toggle xổ ra/ thu gọn  đối các cấp của công việc con (Tùy chọn hiển thị : Một cấp công việc con / Nhiều cấp công việc con)


3. Nhân bản dự án kèm theo webhook của dự án gốc

- Bổ sung thêm tùy chọn Thiết lập webhook trong form nhân bản dự án


4. Báo cáo hệ thống, Báo cáo Department: Cho phép xem báo cáo nhiều phòng ban/ dự án, nhiều department cùng lúc

a. Báo cáo hệ thống:

- Quản lý Department  có thể xem báo cáo của nhiều Department trong Báo cáo hệ thống.

- Quản lý phòng ban/ dự án có thể xem báo cáo của nhiều phòng ban/ dự án trong trang chi tiết báo cáo của từng Department.

- Owner/ app admin có thể lựa chọn xem báo cáo của nhiều Department trong trang Báo cáo hệ thống và nhiều phòng ban/ dự án trong trang chi tiết báo cáo của Department.


b. Báo cáo từng Department:

- System Owner, App Admin: hiển thị, xem được báo cáo của các phòng ban/ dự án trong department

- Quản lý của 1 Deparment: hiển thị, xem được báo cáo của những phòng ban/ dự án thuộc Department đó.

- Quản lý phòng ban/ dự án, không phải là quản lý Department: hiển thị, xem được báo cáo của những phòng ban/ dự án mình quản lý trong department.


c. Giới hạn hiển thị dữ liệu trên báo cáo:

- 800 phòng ban, dự án/ 1 department 

- 10000 công việc

- 350 mục tiêu


5. Cập nhật công việc lặp lại (HDSD)

- Với phiên bản này sẽ hỗ trợ được các bài toán phố biến về:

+ Công việc lặp lại 2 hoặc n tuần/ lần

+ Công việc lặp lại n tháng/ lần

+ Công việc lặp lại vào cuối tháng

+ Công việc lặp lại theo quý, theo năm

- Ngoài ra, có thể thiết lập các công việc lặp lại linh hoạt theo nhu cầu của người dùng:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.