Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 1/2024 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 6:03 CH


1. Cập nhật phần Ngày phép để xử lý các bài toán, nhu cầu quản lý/ thiết lập đa dạng, phức tạp hơn:

a. Chạy tự động phép với loại chính sách cố định hàng năm (HDSD)

- Bài toán: Xử lý bài toán nhân sự lên chính thức/ đủ điều kiện hệ thống sẽ cộng tự động số phép theo cài đặt của chính sách được gán thay vì HR cần tính toán và thêm phép thủ công.

- Thêm tùy chọn Thiết lập công phép cố định hàng năm với loại chính sách phép cộng theo năm:

+ Thiết lập chu kỳ tính phép năm

+ Thiết lập cách tính phép tháng đầu tiên khi tham gia chính sách


b. Bổ sung thêm cách tính toán cộng phép thâm niên nâng cao (HDSD)

- Bài toán: Xử lý bài toán cộng đúng phép thâm niên vào ngày tròn thâm niên

- Logic: Hệ thống sẽ quét chạy phép thâm niên theo ngày 

- Thiết lập: Phương phép tính phép thâm nien sẽ chia thành Cơ bản (logic như cũ) và Nâng cao (cơ chế mới), chi tiết cơ chế tại đây


c. Cập nhật cơ chế Lên lịch tự động công phép hàng tháng:

- Tại màn cài đặt, thêm checkbox Tự động cộng hàng tháng

+ Không tick: nếu trước đây chưa thiết lập lên lịch

+ Tự động tick: nếu trước đây đã thiết lập lên lịch

- Số ngày được cộng:

+ Số lượng phép chuẩn hàng năm chia đều cho 12: hàng tháng cộng đủ số phép = Phép chuẩn/ 12

+ Mỗi tháng được cộng 1 ngày phép, còn lại cộng vào tháng được chọn theo cài đặt: 

VD phép chuẩn là 13, mỗi tháng được cộng 1 phép tức cả năm sẽ là 12 ngày, còn 1 phép dư (13-12) sẽ cộng vào tháng theo cài đặt tại "Chọn tháng"

+ Mỗi tháng được cộng 1 ngày phép, còn lại sẽ được cộng theo số tháng làm việc: 

VD phép chuẩn là 13, mỗi tháng được cộng 1 phép tức cả năm sẽ là 12 ngày, còn 1 phép dư (13-12) sẽ cộng theo cài đặt tại "Cấu hình cho tháng làm việc"
2. Nghỉ lễ: Có thể tạo chính sách nghỉ lễ nửa ngày3. Quyết định nhận tuyển có thể lấy thông tin sẵn có từ Onboard

- Cập nhật lại giao diện form Tạo/ Chỉnh sửa hồ sơ Onboard ,bổ sung thêm 4 trường thông tin không bắt buộc vào forrm:

+ Vị trí: lấy dữ liệu Vị trí trong HRM

+ Phân loại nhân sự: Lấy dữ liệu về phân loại nhân sự trong HRM

+ Khu vực chuyên môn: Lấy dữ liệu về khu vực chuyên môn trong HRM

+ Nhân sư tuyển dụng : Cho phép tag nhân sư & nhập dữ liệu dưới dạng: text, number

- Cập nhật module liên kết với HRM: Bổ sung thêm mục "Xem nhanh quyết định nhận tuyển": Chỉ hiển thị các trường thông tin trong hồ sơ nhân sự onboard, không cho phép chỉnh sửa/ xóa 


4.  Tạm nghỉ: thêm upload file đính kèm tại bản ghi tạm nghỉ 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.