Cách Upload danh sách nhân sự lên HRM in

Sửa đổi trên: Tue, 2 Tháng 2, 2021 at 9:52 AM


**Lưu ý : trước khi tạo thông tin nhân sự cần setup trước : Office, Work Area, Timesheet, Position .

            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

      

      Để upload danh sách nhân sự lên HRM bạn cần thực hiện :

Bước 1:  Bạn chọn “Danh sách nhân sự” >> “Tạo mới”


Ở đây sẽ có 2 cách để bạn upload nhân sự lên HRM.

Cách 1 : Upload trực tiếp từng nhân sự >> “Thêm nhân sự”Bạn điền đầy đủ thông tin và Click vào >> Thêm Nhân Sự.


Cách 2 : Upload hàng loạt bằng file excel sau đó import lên HRM >> “Import Nhân Sự”


Sau khi click vào bạn sẽ thấy có một form để bạn import, ở đây sẽ có một file excel mẫu để bạn tải về và điền đầy đủ thông tin lên đó.**Lưu ý : 

Verify Base account : kiểm chứng nhân sự đã có account trên Base.

Update information on existing data: nếu nhân sự đã có thông tin thì import lên sẽ update lại thông tin.

  • Check duplication by* : Check lại nếu bị trùng Employee ID hoặc Email.


File excel sẽ có mẫu dưới đây :Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.