Làm sao chỉnh sửa nhóm đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:32 PMĐể chỉnh sửa nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào Base Request >> Click vào Nhóm đề xuất (icon hình file) và chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin trong Mẫu form đề xuất, Người xét duyệt/ theo dõi mặc định, Mẫu in.

Hoặc thay đổi lại các thiết lập về Hình thức xét duyệt, Quyền duyệt tối cao, Thông báo cho quản lý trực tiếp, Email thông báo hay các Tùy chỉnh nâng cao khác.

Lưu ý: Quyền chỉnh sửa nhóm đề xuất chỉ dành cho Owner và App Admin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.