Base.vn cập nhật tính năng mới (T3/2023) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:23 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Work+, Base Info+, Base HRM+Mobile apps, cụ thể:


 1. Base Request:

 • Xuất đề xuất: Thêm Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng tại trang tìm kiếm nâng cao

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Workflow:

 • Webhook: Thêm key truyền file trình ký

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Goal:

 • Tăng số lượng lên 1000 metrics, gồm cả trạng thái Kích hoạt và disable 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Office:

 • Cho phép chỉnh sửa Mã văn bản (trường counter) nếu bật cấu hình “Cập nhật thủ công” của từng loại văn bản

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Inside:


 1. Base E-hiring:

 • Mẫu email: Cho phép sử dụng biến được thêm từ các trường tùy chỉnh trong phần Đơn ứng tuyển (application form) khi gửi email cho ứng viên

 • Email phỏng vấn: hiển thị Địa điểm trong email khi gửi phỏng vấn nhiều ứng viên cùng lúc

 • Báo cáo: thêm lát cắt báo cáo theo địa điểm 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Onboard:

 • Trường Thông tin bổ sung: thêm loại lựa chọn (droplist) 

 • Thông tin bằng cấp: mặc định các lựa chọn thay vì người dùng tự điền thông tin 

 • Liên kết ứng viên từ Onboard sang HRM: cập nhật thông tin Lương, Lương cơ bản 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base HRM:

 • Lương thành phần: trường tùy chỉnh thêm loại lựa chọn (dropdown, single) 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timeoff:

 • Thêm trang Tổng quan 

 • Cho phép Quản lý, system owner, app admin có thể tạo hộ timeoff cho nhân viên

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Overtime:

 • Cập nhật trang Tổng quan

 • Xuất dữ liệu ra file excel:

 • Thêm sheet “Tất cả” để tổng hợp overtime ở các trạng thái

 • Tách cột dữ liệu, mỗi trường tùy chỉnh là 1 cột

 • Cải thiện UX trên giao diện xuất dữ liệu

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Payroll:

 • Cho phép lấy giá trị các loại nghỉ theo giờ sang Payroll, đối với lịch Timesheet 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Mobile apps

 • HRM app:

 • Chấm công mobile: Thêm trường Ghi chú để người dùng có thể ghi chú những thông tin cần thiết

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.