Base HRM

HRM- Hợp đồng : Thao tác xóa hàng loạt hợp đồng
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.b...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:45 SA
HRM- Hợp đồng : Thao tác gửi lại email hàng loạt
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.b...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:43 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định bổ nhiệm
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho phần Quyết định bổ nhiệm, bạn  truy cập ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:43 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định tăng lương
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định tăng lương bạn  truy cập vào ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 10:41 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định điều chuyển
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định điều chuyển bạn  truy cập vào...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:49 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định giảm cấp
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định giảm cấp bạn  truy cập vào HR...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:49 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ xóa hàng loạt Kế hoạch phát triển
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Kế hoạch phát triển bạn  truy cập vào HR...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:50 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ xóa hàng loạt Yêu cầu cải tiến
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Yêu cầu cải tiến bạn  truy cập vào HRM q...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:41 SA
Base HRM- Nghỉ phép: Kiểm tra lịch sử và thông báo khi có thay đổi thông tin ngày phép của nhân sự
Bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.base.vn/  hoặc Base HRM trên menu app để thực hiện các thao tác sau:  1, Nhận thông báo khi có thay đổi về ngày...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:53 SA
Base HRM - Cách thiết lập tùy chỉnh lý do nghỉ việc.
Bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc biểu tượng Base HRM trên thanh Menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: - Mặc định hệ thống sẽ khởi tạo các ...
Thu, 22 Tháng 12, 2022 tại 7:58 SA