Base.vn cập nhật tính năng mới (T1/2022) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:59 CH


Thân gửi Quý khách hàng,

Để hỗ trợ Quý khách cộng tác,làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật các tính năng mới trên sản phẩm Base Wework, Base Request, Base Timeoff, Basse Onboard, Base Checkin, cụ thể như sau:

1. Base Workflow:

- Mở rộng kích thước trường dữ liệu dạng bảng

- Bổ sung trường dữ liệu loại Title

- Bổ sung API chuyển sang giai đoạn sau của nhiệm vụ

Chi tiết cập nhật tại đây


2. Base Request:

- Cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định của nhóm đề xuất xuất được dữ liệu

- Cho phép nhập sẵn người duyệt linh động và user chỉ được chọn trong danh sách này

- Cho phép nhóm đề xuất thiết lập nhiều mẫu in

- Thêm biến owner_request_action lấy theo hành động thực tế của người duyệt trong request

Bổ sung tính năng system owner xuất dữ liệu dạng bảng cho tất cả các đề xuất thuộc nhóm đề xuất (dù không có vai trò gì trong các đề xuất đó)

- Cho phép app admin nhìn thấy webhook traces

Webhook: Thêm transformer để Quản lý trực tiếp thành người theo dõi khi bắn webhook sang Workflow

Chi tiết cập nhật tại đây


3. Base Office:

Cập nhật lại thiết lập gửi thông báo qua email

- Với Văn bản đi, cho phép gửi email cho người bên ngoài khi nhập email người đó

Chi tiết cập nhật tại đây


4. Base Timeoff

- Cập nhật tính năng xin nghỉ theo giờ (HDSD)

LƯU Ý: Tính năng này mới cập nhật trên Timeoff giúp quý khách tạo đề xuất theo giờ và tính toán đúng dữ liệu nghỉ phép trên Base HRM. Phần liên quan đến xử lý công, lương trên các app Base Timesheet, Schedule, Hourly, Payroll đang tiếp tục được cập nhật. Ngay sau khi cập nhật xong, Base sẽ thông tin tới quý khách.


5. Base Payroll:

- Thêm mẫu in toàn bảng lương

- Thêm tùy chọn tắt chức năng gửi email khi gửi bảng lương cho nhân viên

- Cho phép người duyệt bảng lương xuất được bảng lương sau khi bảng lương đã được phê duyệt

- Cập nhật trang confirmation

- Payroll nhận biến custom từ Overtime

- Cập nhật biến giờ công cũ và giờ công hiện tại để lấy dữ liệu từ Hourly

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.