Base.vn cập nhật tính năng mới (T9.2022) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:40 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Work+, Base Info+, Base HRM+, cụ thể:

 1. Base Workflow:

 • In nhiệm vụ theo mẫu: nếu có trường bảng hỗ trợ biến để tự động ra nhiều dòng thay vì trong mẫu in phải thiết lập định vị cho từng hàng, cột 

 • Thêm thiết lập tuỳ chọn vị trí QR khi in trường tuỳ chỉnh dạng file và file đính kèm 

 • Nâng cấp giao diện header của 1 quy trình 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Request:

 • Cho phép cấu hình vị trí QRcode khi in file đính kèm và trường tùy chỉnh dạng file 

 • Phần Mô tả của trường dữ liệu tùy chỉnh: không giới hạn số lượng kí tự 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Wework:

 • Cho phép giao việc cho nhiều người theo Nhóm trên Base Account 

 • API: bổ sung thêm API done task

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Booking:

 •  Thêm Kiểu duyệt “ Một người duyệt”

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Office:

 • Hỗ trợ gỡ Liên kết cha trong từng văn bản 

 • Thêm tính năng tìm kiếm văn bản cho Owner 

 • Tạo văn bản liên kết sau khi văn bản được ban hành 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Sign:

 • Gửi thông báo cho người trình ký khi file bị từ chối


 1. Base Asset:

 • Hỗ trợ nhập Địa điểm, Nhà cung cấp, Loại tài sản, Nhãn từ file excel

 • Mục đích đề xuất: thêm thiết lập Trường tùy chỉnh

 • In theo mẫu: hỗ trợ biến chức danh của người giao và người nhận 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base HRM: 

 • Mẫu in hợp đồng lao động: thêm biến quản lý trực tiếp 

 • API: Trả thêm thông tin mã chấm công trong API get employee và thêm API set checkin code update mã chấm công cho nhân viên

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base E-hiring:

 • Thêm thông báo khi Interviewer thay đổi trạng thái phỏng vấn 

 • Cho phép xuất excel danh sách ứng viên có đi kèm trường thông tin ở phần đơn ứng tuyển 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Onboard:

 • Thêm biến onboarder_name và onboarder_title để lấy tên và chức danh trong nội dung email

 • Thiết lập thời hạn "Cho phép nhân sự mới cập nhật thông tin muộn"

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Test:

 • Xuất câu hỏi theo ngân hàng câu hỏi 

 • Nhóm tất cả các câu hỏi trên 1 trang khi lọc theo folder 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Checkin:

 • Chuyển log chấm công từ màu xanh/ đỏ về màu đen 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Timeoff:

 • Trang chủ và Tất cả đề xuất: bổ sung thêm cột người tạo, hiển thị đầy đủ tên và chức danh

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Timesheet:

 • Xuất hàng loạt bảng công theo từng người

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Schedule:

 • Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ

 • Thêm icon vân tay để nhận biết khi Admin thêm log chấm công bằng tay 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Tracker:

 • Khi tạo nhóm cho phép tích chọn sản phẩm theo loại sản phẩm 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Overtime:

 • Giới hạn số giờ tăng ca trong ngày 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Payroll:

 • Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ 

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.