Base Account

Thêm thành viên vào nhóm
Để thêm thành viên vào nhóm, bạn theo tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào account.base.vn Bước 2: Bạn click vào Nhóm >> Click vào icon hìn...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:12 PM
Cách xóa thành viên trong Nhóm
Để xóa thành viên trong Nhóm, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/company hoặc icon Base Account trên thanh menu ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:13 PM
Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản
Để chỉnh sửa tài khoản, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.  Bước 1: Chọn "Cá nhân"  Bước 2: Ch...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:13 PM
Đổi mật khẩu tài khoản của chính mình
Để đổi mật khẩu tài khẩu của chính mình, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.  Bước 1. Chọn "Cá nhân"...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:13 PM
Cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ( Quên mật khẩu)
Để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào trang https://account.base.vn >> Chọn vào mục Fotget your Passwo...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:14 PM
Thay đổi ngôn ngữ hệ thống
Để thay đổi ngôn ngữ của hệ thống thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Chọn vào mục Ngôn ngữ của trang https://account.base.vn/ Bước 2: Chuyển sang ngôn ng...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:15 PM
Cách phân quyền thành viên có quyền sử dụng theo từng ứng dụng
Thành viên cấp owner có quyền phân quyền cho thành viên sử dụng app khác nhau. Bước 1: Truy cập trang https://account.base.vn/ Chọn ứng dụng> quản lý t...
Sat, 24 Tháng 10, 2020 at 2:17 PM
Base Account - Cài đặt lịch làm việc theo nhóm
Để cài đặt lịch làm việc cho thành viên theo nhóm, bạn vào app Base Account trên thanh menu app hoặc truy cập https://account.base.vn/ sau đó thực hiện theo...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 12:30 PM