Base Payroll

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

Base Payroll - Thiết lập thời hạn cho người duyệt bảng lương
Bạn truy cập vào https://payroll.base.vn hoặc biểu tượng Base Payroll trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại màn hình trang chủ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:29 SA
Base Payroll : Phân quyền thao tác trên Payroll
Chú giải :
Tue, 28 Tháng 2, 2023 tại 5:49 CH
Payroll: Hướng dẫn cách tính lương cắt chặng
Trong mỗi chu kỳ lương, nhân viên có thể có sự thay đổi về lương với nhiều lý do khác nhau (thử việc lên chính thức, tăng/ giảm lương, thăng cấp/ giảm cấp,…...
Thu, 13 Tháng 4, 2023 tại 10:51 SA
Base Payroll: Cách in phiếu lương hàng loạt
Để in phiếu lương hàng loạt trên cùng 1 file word bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll trên thanh menu app sau đó làm theo hướng dẫn sau:...
Thu, 13 Tháng 4, 2023 tại 6:05 CH
Base Payroll:Tính năng bảng lương tổng hợp.
Tính năng bảng lương tổng hợp giúp bạn xử lý các bài toán: Doanh nghiệp muốn tổng hợp bảng lương từ các bảng lương của các đơn vị con,doanh nghiệp muốn tổng...
Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 9:30 SA
Base Payroll:Xóa mẫu bảng lương.
Để xóa 1 mẫu bảng lương , bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://payroll.base.vn/ hoặc click vào icon Base Payroll trên thanh ap...
Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 3:16 CH
Base Payroll : Nhập dữ liệu từ bảng lương khác.
- Trong trường hợp cần sử dụng dữ liệu từ bảng lương đã hoàn thành, C&B cần xuất file, phù hợp dữ liệu và nhập file gây mất nhiều thời gian, dễ sai sót....
Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 2:56 CH