Base Payroll

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu từ timesheet sang Payroll
Để thiết lập dữ liệu từ Timesheet sang Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1:  Chọn biểu tượng Base Timesheet từ menu app hoặc truy cập link http...
Sat, 1 Tháng 7, 2023 tại 9:52 SA
Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh Schedule sang bảng lương
Để thiết lập lấy dữ liệu từ trường tùy chỉnh của Schedule sang bảng lương Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập Base Schedule từ me...
Sat, 1 Tháng 7, 2023 tại 9:55 SA
Base Payroll: Hướng dẫn đẩy dữ liệu từ Payroll sang HRM
BỐI CẢNH Sau khi hoàn tất tính lương ở ứng dụng Base Payroll, chức năng “Đẩy dữ liệu lên HRM" giúp hình thành báo cáo lương tại ứng dụng Base HRM ...
Wed, 29 Tháng 11, 2023 tại 1:56 CH
Base Payroll: Thiết lập lấy dữ liệu lương thành phần từ HRM vào mẫu bảng lương
Sau khi tạo lương thành phần tại HRM theo hướng dẫn tại đây, bạn có thể thiết lập biến trong bảng lương ở Base Payroll để lấy dữ liệu bằng cách truy cập htt...
Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 5:15 CH
Base Payroll: Cách Import thêm dữ liệu vào bảng lương
Để thực hiện import dữ liệu vào bảng lương bạn vào Payroll bằng cách chọn biểu tượng Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau...
Fri, 7 Tháng 7, 2023 tại 9:11 SA
Base Payroll: Hướng dẫn thêm cột vào Bảng lương
Để thêm cột trong bảng lương của 1 chu kì đang thực hiện bạn vào Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó, bạn làm th...
Fri, 7 Tháng 7, 2023 tại 9:20 SA
Base Payroll - Hướng dẫn chạy bảng lương ở Payroll
Để thao tác chạy bảng lương hàng tháng,bạn truy cập vào Payroll bằng cách chọn biểu tượng Payroll ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://payroll.b...
Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 2:36 CH
Base Payroll - Hoàn thiện và duyệt bảng lương
Để thực hiện hoàn thiện và duyệt bảng lương trên payroll bạn vào Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/.. Sau đó bạn chọn bảng...
Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 3:39 CH
Base Payroll - Gửi phiếu lương cho nhân sự
Trong trường hợp, kế toán cần thực hiện gửi phiếu lương cho nhân sự để kiểm tra trước hay gửi bản chính hàng tháng cho nhân sự trong doanh nghiệp, bạn chọn ...
Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 3:52 CH
Base Payroll: Tạo mẫu in tùy chỉnh toàn bộ bảng lương
Payroll hỗ trợ in theo 3 mẫu: - In phiếu lương của từng cá nhân - In bảng lương theo file word - In bảng lương theo file excel Để tạo mẫu in tùy chỉnh ch...
Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 12:22 SA