Base.vn cập nhật tính năng mới (T4/2023) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:22 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Work+, Base Info+, Base HRM+, cụ thể:

 1. Base Request:

 • Cập nhật trang Tìm kiếm: có thể tìm kiếm từ khóa có trong nội dung trường tùy chỉnh, nội dung mô tả và tên đề xuất; đồng thời cải thiện thời gian trả kết quả tìm kiếm nhanh chóng hơn.

 • Tăng số lượng nhóm đề xuất lên 1000

Chi tiết cập nhật tại đây 


 1. Base Workflow:

 • Cho phép thiết lập người nhân nhiệm vụ theo các điều kiện được cài đặt linh hoạt 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Booking:

 1. Base Inside:

 • Thêm tính năng xóa ảnh background trong bài viết


 1. Base Hiring:

 • Cho phép tạo tin tuyển dụng từ file excel

 • Thêm Internal form để nhà tuyển dụng ghi chú thêm thông tin của ứng viên theo cùng 1 form chung

 • Email nhắc số cuộc phỏng vấn trong ngày: hiển thị trường Địa điểm trong email 

 • Base Loader: Đọc CV đổ về từ Career builder, Career link, Talent Solution, Ybox

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Onboard:

 • Gợi ý mã nhân viên khi liên kết sang HRM 


 1. Base HRM:

 • Cho phép tạo Quyết định nhận tuyển ngay trong form tạo Hợp đồng

 • Cho phép nhập file excel, ghi đè thông tin Người phụ thuộc  

 • Phát triển sự nghiệp: Bổ sung biến in liên quan đến Thông tin nhân sự, Hợp đồng hiện tại

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timeoff:

 • Cho phép tạo hộ timeoff nhiều ngày liên tiếp cho nhân viên (HDSD)


 1. Base Overtime:

 • Tự động tính thời gian tăng ca theo checkin/ checkout 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Payroll:

 • Mẫu bảng lương: 

 • Thêm phương pháp tính lương: theo thông tin lương mới nhất trong chu kỳ (cắt chặng) và Tổng hợp từ các bảng lương khác

 • Cho phép xóa mẫu bảng lương khi chưa có bảng lương được tạo từ mẫu đó 

 • Mẫu in bảng lương excel: thêm biến payroll_creator, payroll_cycle để lấy được thông tin chu kỳ lương và người tạo bảng lương 

 • Bảng lương: 

 • Thêm tính năng Nhập dữ liệu từ bảng lương khác

 • Popup hiển thị bản ghi chi tiết lương của từng nhân sự khi click vào tên nhân sự

 • Cấu hình cột: thêm biến terminated_reason_code và terminated_reason_name để lấy tên và mã lý do nghỉ việc hiển thị trên bảng lương 

 • In phiếu lương hàng loạt trên cùng 1 file word 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Asset:

 • Cập nhật module khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

 • Cho phép người theo dõi Địa điểm có thể bàn giao tài sản

 • Cho phép xuất sử dụng nhiều linh kiện tồn kho cùng lúc

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.