Base.vn cập nhật tính năng mới (T8/2023) in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:37 SA


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Platform, Base Work+, Base Info+, Base HRM+, cụ thể:

 1. Base Platform:

 • Tăng dung lượng 1 file upload lên 50MB, tổng dung lượng file 1 lần upload <100MB


 1. Base Message:

 • Nhóm nhiều file ảnh cùng 1 tin nhắn

 • Xem trước ảnh khi gửi tin nhắn

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Request:

 • Bộ đếm theo thứ tự tăng dần trong từng nhóm đề xuất

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Wework:

 • Kết quả công việc: thêm bộ editor để người dùng có thể định dạng nội dung theo nhu cầu

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Workflow:

 • Xuất các nhiệm vụ đã lưu trữ trong 1 quy trình ra file excel

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Review:

 • Thêm trường Người theo dõi mặc định cho Mô hình đánh giá và Mẫu đánh giá Cho phép quản lý xem được bản tự đánh giá của nhân viên

 • Cập nhật các thao tác: chỉnh sửa chỉ số đánh giá, chỉnh sửa các mẫu đánh giá, người đánh giá, xóa nhân sự hàng loạt trong 1 model 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Asset:

 • Hỗ trợ xóa file trong chi tiết tài sản 


 1. Base E-Hiring:

 • Cảnh báo hồ sơ trùng của ứng viên trong 1 tin tuyển dụng 

 • Lọc các hồ sơ trùng trong 1 tin tuyển dụng

 • Cho phép chọn chiều gộp hồ sơ ứng viên trùng 

 • Hiển thị chi tiết lịch sử thay đổi thông tin trong 1 tin tuyển dụng (Nhật ký hoạt động v2) 

 • Cảnh báo và tự động gộp khi tạo mới hồ sơ trùng trong talent pool 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Test:

 • Xóa đề thi, phiên thi sẽ xóa các bài thi ở trạng thái Chưa bắt đầu 


 1. Base HRM:

 • Thông tin công việc của nhân sự, cho phép nhập Lương, Lương cơ bản là số thập phân 


 1. Base Checkin:

 • Tạo đề xuất chấm công hộ (self claim), tối đa 100 user/ lần 

 • Xuất dữ liệu chấm công vào ra: thêm cột Tất cả IP trong file excel xuất ra

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Schedule:

 • Cấu hình lịch làm việc: thêm tùy chọn Cho phép quản lý lịch làm việc mở khóa lịch làm việc , thay vì mặc định được mở như trước.

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Overtime:

 • Hiển thị số giờ duyệt/ xác nhận tăng ca ngay trong khung duyệt/ xác nhận và trong chi tiết đề xuất.


 1. Mobile apps:

 • Wework app: cho phép đính kèm 10 file/ lần khi cập nhật file kết quả công việc 

 • HRM app: Hiển thị phát triển sự nghiệp đã đề xuất cho nhân viên 

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.